Strategi för hög prestation

146 kr (inkl. moms)

117 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Boken Strategi för hög prestation beskriver vad som kännetecknar en högpresterande organisation och vilka nyckelfaktorerna är. En högpresterande strategi används för att utveckla individer, grupper och organisationer och i det arbetet är det avgörande att det finns styrande värderingar som faktiskt gäller och leder till visionen.

Den beskrivna strategin har utarbetats under tjugo års arbete med individer och grupper i olika sammanhang och på olika nivåer. All förändring börjar med oss själva och med en förståelse för helheten.

I bokens första del beskrivs de framgångsnycklar som visat sig vara gemensamma för högpresterande system. Bokens andra del har fokus på förändringsprocesser på en organisatorisk nivå. I den tredje och avslutande delen får du ta del av en modell – CHPS högpresterande strategi – och kan direkt börja använda den i praktiken.

Innehållet är ett utdrag ur boken Utveckla ledarskapet – fakta, inspiration och reflektioner (2016) och där kapitlet Ledarskap som skapar hög prestation över tid använts.

Författare

Fakta

  • Titel: Strategi för hög prestation
  • ISBN: 978-91-7727-024-9
  • Artikelnummer: 1411
  • Utgivningsår: 2018
  • Sidantal: 60
  • Format: Mjukband