Utveckla ledarskapet – fakta, inspiration och reflektioner

175 kr (inkl. moms)

140 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Produkten ingår i SISU Förlags vårrea, där utvalda produkter säljs till halva priset.

Ord. pris: 349 kr

Att utöva ledarskap inom idrott är en spännande men många gånger komplex och utmanande uppgift. Detta oavsett om du leder dig själv, individer, lag eller organisationer på förenings-och förbundsnivå eller kallar dig för tränare, coach eller ledare.

Boken Utveckla ledarskapet – fakta, inspiration och reflektioner vill visa på ledarskapets komplexitet och olika infallsvinklar genom att låta några författare skriva om ledarskap utifrån sina olika perspektiv. Vi hoppas att dessa olika kapitel ska ge dig såväl tankar, inspiration, verktyg och fakta för att kunna reflektera kring, vårda och utveckla ditt eget ledarskap.

Kapitlet Att vara tränare – förutsättningar och lärande av Susanne Meckbach inleds med en allmän introduktion om ledarskap. Kapitlets behandlar också olika svårigheter i idrottens ledarskap och vilka olika kunskaper en tränare behöver för att hantera det komplexa ledarskapet. Kapitlet avslutas med att behandla tränares lärande och hur tränare kan arbeta med sin egen kompetensutveckling.

Kapitlet Obekväma ledare utvecklar idrotten av Stefan Falk ger dig beprövade praktiska metoder och verktyg för att hjälpa dig bli en fantastisk ledare i idrottens värld. Kapitlets första del tar upp vikten av att du som ledare är utvecklingsinriktad, både vad gäller din egen och dina aktivas utveckling. Dessutom beskrivs fyra nedärvda behov och beteenden som på olika sätt begränsar din förmåga att vara en bra ledare. Avslutningsvis får du ta del av ett antal konkreta verktyg och metoder för att utveckla dina aktiva och den verksamhet du är satt att leda.

Kapitlet Ledarskap som skapar hög prestation över tid av Per-Olov Ström redogör inledningsvis för de olika framgångsnycklar som utgör viktiga beståndsdelar i vad han kallar högpresterande system. Fokus flyttas sedan mot förändring och hur man som ledare kan förstå och hantera komplexiteten i förändringsprocesser på en organisatorisk nivå. Avslutningen är mer praktiskt orienterad och låta dig ta del av en modell för organisatorisk förändring – högpresterande strategi – som visar hur du ska förstå och bruka den i din egen kontext.

Kapitlet Hållbart ledarskap ur ett tränar- och coachperspektiv av Marte Bentzen och Göran Kenttä. Syftet med kapitlet är att presentera och diskutera teoretiska och praktiska frågor på ett sätt som främjar ett långlivat och hälsosamt ledarskap med fokus på tävlingsidrotten. Författarna utgår från det förenklade antagandet att «en coach som mår bra» sannolikt är mer framgångsrik och långlivad i jämförelse med en coach som mår dåligt.

Läs intervju med författarna.