Svensk idrott – Världens bästa, DVD

92 kr (inkl. moms)

73 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Filmen Svensk idrott – världens bästa innehåller tre delar; Jakten på resultat, Vikten av rent spel och Glädjen som drivkraft.

Syftet är att skapa lust till samtal och dialog för att på så sätt bidra till att starta meningsfulla samtal i idrottsföreningarna, med barn- och ungdomsverksamhet runt om i Sverige. Innehållet bygger på svensk idrotts gemensamma värdegrund som antogs 2009; Glädje & gemenskap, Allas rätt att vara med, Demokrati & delaktighet samt Rent spel.

Filmen är en samproduktion mellan SISU Idrottsutbildarna, SISU Idrottsböcker, RF och Svenska Spel.

Fler utbildningsmaterial med koppling till värdegrundsarbetet Värdefullt:

Världens bästa coach

Så blir du världens bästa idrottsförälder

Svensk idrott – världens bästa, Diskussionskort

För ytterligare inspiration och verktyg läs vidare på www.sisuidrottsutbildarna.se och på www.rf.se

Det här materialet har en lärgruppsplan som du hittar längst upp till höger på artikelsidan.

Fakta

  • Titel: Svensk idrott – Världens bästa, DVD
  • Artikelnummer: 1286
  • Utgivningsår: 2010
  • Format: DVD