Tag Archive for "gruppdynamik"

Lagbyggande inget kvick fix

– Lagbyggande är en långsiktig process och inget kvick fix. Som tränare är det viktigt att veta vilka metoder som har stöd i forskningen och utifrån det kunna omvandla teori till praktik.

Det säger Magnus Lindwall, en av författarna till boken Världens bästa lag som kommit ut i nyupplaga.

Sedan förstaupplagan av boken kom ut 2002 har det enligt Magnus Lindwall inte kommit fram några revolutionerande nya rön som gör den gamla boken inaktuell.

– Men nu har vi mer forskning inom fler områden. Man kan beskriva det som ett gigantiskt pussel där färre bitar låg på rätt sida 2002. Nu har fler fält fyllts ut och mönstren blivit tydligare.

Uppdaterat ledarskapskapitel
I den nya upplagan har några nya delar lagts till, bland annat motivation och ett nytt kapitel om det vetenskapliga studiet av gruppen. Ämnet kommunikation har stärkts upp, liksom attributioner, det vill säga hur man förklarar med- och motgångar. I kapitlet om gruppens effektivitet har nya modeller kommit till. Dessutom har ledarskapskapitlet uppdaterats, utvecklats och stärkts upp av Pär Rylander (vars forskning handlar just om ledarskap inom idrott) som är ny författare till boken.

– Vår ledstjärna har varit att inte bara mata på med forskningsresultat utan koppla ihop teori och praktik. Tanken är att boken ska vara en sorts konsumentupplysning till tränarna på fältet så att de kan föra in kunskaperna i sin vardag. Boken vänder sig dock inte bara till tränare utan även till aktiva själva, till andra yrkesgrupper som jobbar runt lag (till exempel idrottsjournalister och ”experter” imedia), samt till en intresserad idrottsintresserad allmänhet.

Magnus Lindwall är professor i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottspsykologi vid Göteborgs universitet. Medförfattare till boken är Urban Johnsson, professor i idrottspsykologi vid Halmstad högskola och Pär Rylander, fil dr. i idrottsvetenskap, lärare och forskare vid Göteborgs universitet.

Magnus Lindwall menar att ämnet gruppdynamik är intressant för de flesta som håller på med idrott – såväl inom lagidrotter som individuella idrotter.

– Gruppdynamik är en stor del av idrotten och det berör i princip alla. På såväl den yttersta toppnivån till lägre divisioner är gruppdynamik ofta väldigt avgörande, oavsett vilket lag det handlar om. Och även i idrotter där man tävlar individuellt men tränar i grupp – som till exempel friidrott, skidor eller tennis – har man nytta av den här kunskapen.

Långsiktig framgång
Att prestation i lag handlar om mycket mer än att bara skaffa de bästa spelarna är fotbollslaget Leicester, som nyligen vann Premier League, ett tydligt exempel på menar Magnus Lindwall. Att skapa synergieffekter så att ett och ett att blir mer än två är centralt för långsiktig framgång i idrottsgrupper.

– Dynamiken är inte statisk i ett lag. Den förändras ständigt och därför gäller det att vara på tårna och underhålla och jobba med de här sakerna hela tiden. Magnus menar att det finns en risk att tränare inte använder forskningsbaserad information utan istället hellre väljer att lyssna på anekdoter.

– Det gör att de inte har stabila kompasser. Då rör de sig i en prestationsmässig djungel där det är svårt att navigera och hitta rätt igen och där de lyckas ibland och misslyckas ibland utan att de vet varför. Om du lyckas kan det bero på tur och tillfälligheter, snarare än att man jobbar systematiskt efter karta och kompass, säger Magnus och fortsätter:

– Det enda man kan vara säker på med ett lag är att det kommer upp- och nergångar. Då gäller det att veta hur man hanterar detta. Om du har backup planer har du bättre chans att klara dig från att gå på grund. Det går inte att garantera sig för 100 procentig framgång, men det går att bättra på sina odds, om man har rätt verktyg och kunskap.

Beställ boken Gruppdynamik inom idrott här!