Tag Archive for "spela bättre"

Mätning och analys ökar spelförståelsen

Om det inte hade varit för tidigare hockeyproffset Nicklas Lidström så hade matematikern Carl Lindberg kanske aldrig skrivit boken Spela bättre med hjälp av analys och statistik.”Mitt intresse för att tillämpa statisk och analys inom idrott väcktes av Nicklas Lidström, vars idéer, modeller och tankar kring ishockey helt har format hur jag tänker idag kring idrott och spelintelligens”, skriver Carl i boken.

De första tankarna på att koppla ihop sina båda intressen – vetenskap och idrott – väcktes i samband med att Carl Lindberg började spela back i ett veteranhockeylag.
– Jag är ju van vid att det finns vetenskapliga grundtankar i det man gör och därför började jag prata med killar på hög nivå inom hockeyn hur de tänker kring sitt spel. Det de beskrev låg mest i linje med tankar om spelintelligens och som vetenskapsman kunde jag se att det fanns en massa idéer att utveckla. Det fanns mycket att göra med analys och statistik.

Carl började därför mera ingående studera Nicklas Lidströms matcher med Detroit Red Wings. Han förde statistik och studerade hur Nicklas spelade jämfört med andra.
– Nicklas spelade helt annorlunda än de andra och det gjorde mig nyfiken att ta reda på varför.

Tillsammans med Jan Lennartsson, även han matematiker men också före detta professionell handbollsspelare, fick de båda till en träff med Nicklas Lidström.
– Där kom vi, två matematiker från Chalmers och förklarade hur vi tänkte. Men Nicklas bekräftade att det var så han också hade tänkt. Han pratade i termer av statistik och sannolikhet.

Chalmers mest nedladdade
Mötet resulterade så småningom i en forskningsartikel ”Game intelligence in Team Sport”, i vilken Nicklas Lidströms analyser låg som grund. Artikeln blev Chalmers mest nedladdade artikel två åri rad.

– Det gjorde att jag tänkte att det vore kul om de här tankarna kunde få ännu mer spridning och det fick mig att skriva boken. Jag satt ju med verktygen och för mig är det ett självklart sätt att arbeta.

Enligt Carl Lindberg är de här metoderna fortfarande ett till stora delar outforskat område inom idrotten.
– Nivån av att använda statistik och analys är väldigt låg inom idrotten jämfört med övriga samhället. Idrotten ligger långt efter i att analysera sina egna data. Man är duktig på till exempel näringslära och fysiologi, men det finns nästan ingen vetenskaplig kunskapskropp kring det som faktiskt är fotboll, säger han.

Ökat intresse
Efter publiceringen av artikeln märkte Carl av ett ökat intresse från idrotten att använda analys och statisk. Han har själv varit ute och pratat i en del specialidrottsförbund och klubbar.

– Bekymret har varit att artikeln är avancerad och att det nästan krävs att man är matematiker för att kunna läsa den. Tanken är att det ska bli lättare med boken. Det handlar inte om några unika idéer utan bara om ett annat sätt att jobba och det är det jag vill lyfta in. Boken visar hur du kan arbeta med den vetenskapliga metoden för att utvecklas inom idrott. Jag vet inte än hur framgångsrikt det kommer att bli, men det har fungerat fantastiskt bra på alla andra områden. Det är helt enkelt detta arbetssätt som har byggt all vår välfärd de senaste 300 åren: datorer, mediciner, maskiner, etcetera.

Även om behovet av att använda analys och statistik är störst i lagidrotter, är metoderna tillämpbara även i individuella idrotter, menar Carl Lindberg.
– De individuella idrotterna är dock ofta lite längre fram, troligtvis på grund av att de idrotterna är mindre komplexa. En tennisspelare har färre saker att förhålla sig till än en fotbollsspelare i ett lag. Klyftan mellan vad man gör och kan göra med analys och statistik är störst i lagidrotter.

Om du ska sammanfatta, vad tycker du själv är de viktigaste slutsatserna i boken?
– Att det är en effektiv metod för att utvecklas. Att mäta är fundamentalt och det ökar förståelsen för spelet. Om du inte ens är överens om vad som hänt i en match – utan bara går på känsla – då blir det svårare att hitta svagheter och åtgärda dessa.

Vem vill/hoppas du ska läsa boken?
– Idrottsintresserade, spelare och tränare. Alla kan få inspiration, idéer och enkla verktyg för att analysera idrott på ett systematiskt sätt. Om man väl har köpt idén så har man alla möjligheter i världen. Då kan man fördjupa sig i annan litteratur.

 

Läs mer om boken och beställ.