Valberedningen

101 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Många faktorer påverkar valberedningens arbete
Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå en väl sammansatt styrelse. Och med väl sammansatt avses personer med kompetens och erfarenheter att förvalta föreningens verksamhet, men också att utveckla den för att möta människors önskemål och behov både idag och imorgon. I en tid då det i samhället sker en del större förändringar är det kanske viktigare än någonsin med en fungerande valberedning. Mångfalden i samhället ökar, kommersialismen ökar och utmanar idrottsrörelsen samtidigt som formerna för ideellt engagemang förändras. Allt detta påverkar valberedningens arbete. Häftet Valberedningen – en nyckel till framgång visar på valberedningens viktiga roll i ett större perspektiv och är en handbok för valberedare. Du får konkreta tips i form av checklistor, frågeställningar och mallar att utgå ifrån.

En del av Idrottens föreningslära
Häftet Valberedningen – en nyckel till framgång, ingår i utbildningssatsningen Idrottens föreningslära. Häftet är ett fristående fördjupningsmaterial och kan användas både vid en enstaka kurs och som litteratur vid en lärgrupp