Sport management, del 1

–  Idrottens organisationer i en svensk kontext

329 kr (inkl. moms)

263 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga: professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten organiseras. Det handlar om nya sätt att organisera idrott, som skapar såväl nya förutsättningar som utmaningar. Inte minst utmanar dessa nya organisationsformer rådande sätt att betrakta idrott.

Sport management handlar om att planera, organisera, leda och utvärdera idrott. Sedan drygt femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. Författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

Boken är den första i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Andra boken kommer ut i december 2019. Det är den enda aktuella boken om sport management på svenska. Det är också den enda boken som tar utgångspunkt i svenska förhållanden.

För professionella inom idrottens administrativa värld är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Varför ser idrottens svenska organisationer ut som de gör? Hur kommer det sig att den ideella idrottsrörelsen blivit så stark i Sverige? Varför sitter fler män än kvinnor på styrande positioner inom idrotten? Och har det någon betydelse att barngympan organiseras av ett kommersiellt företag?

Författare
Karin Book, Åsa Bäckström, Martin Carlsson-Wall, Josef Fahlén, Magnus Forslund, Susanna Hedenborg, Kalle Kraus, Karin Redelius, Paul Sjöblom, Joakim Åkesson

Redaktörer
Karin Book, Åsa Bäckström, PG Fahlström, Bo Carlsson

Fler titlar i ämnet Sport management:
Del 2
Del 3