Sport management, del 3

– Idrottens marknader och konsumtionskultur

359 kr (inkl. moms)

287 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga – professionalisering och kommersialisering. I den här boken tar vi upp hur dessa tendenser, tillsammans med andra samhällsprocesser som urbanisering och starkare miljökrav, påverkar idrottens former och dess arenor. Vi beskriver också hur olika tendenser förändrar yrkesroller inom idrotten och hur idrottens kulturella kontexter uppstår i nya skepnader. Inte minst blir vinstinriktade inslag tydligare, ibland parallellt med att värdesystem förändras.

Sport management handlar om att finansiera, planera, organisera, leda, marknadsföra och utvärdera idrott. Sedan femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. De flesta författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

Boken är den tredje i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Det är den tredje aktuella boken om sport management på svenska. Det är också den tredje boken som tar utgångspunkt i svenska förhållanden. För professionella inom idrottens administrativa värld och för förtroendevalda inom idrottens organisationer är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Hur hänger medier och marknad ihop inom idrotten? Vad har idrott för betydelse för landskap av olika slag? Hur har idrottens yrken förändrats på senare tid? Hur uppstår nya idrotter och nya konsumtionsmönster? Hur kommer idrotten att ta sig uttryck i framtiden?

Redaktörer
Karin Book, Åsa Bäckström, PG Fahlström, Bo Carlsson

Tidigare böcker i ämnet:
Del 1
Del 2